Rybáři

Český rybářský svaz

místní organizace KLADNO

Český rybářský svaz, Středočeský územní svaz
Informační list pro rok 2017 č.j. 1183/2017
Ceny povolenek pro rok 2017
Mimopstruhové povolenky - územní Pstruhové povolenky - územní
Číslo povolenky Název povolenky Cena Kč   Číslo povolenky Název povolenky Cena Kč
10 Celoroční území 1200 20 Celoroční území 1200
16 Místní jen na revír MO 850 26 Místní jen na revír MO 850
11 Měsíční 850 21 Měsíční 850
12 Čtrnáctidenní 600 X    
13 Sedmidenní 450 23 Sedmidenní 450
01 Jednodenní 250 X    
14 Mládež 16-18, ZTP, studenti důchodci nad 70 let 850 24 Mládež 16-18, ZTP, studenti důchodci nad 70 let 850
15 Děti do 15 let 400 25 Děti do 15 let 400
17 Na revír samostatně hospodařících MO ** 27 Na revír samostatně hospodařících MO **
18 Na revír místního významu ** 28 Na revír místního významu **
19 Pro členy samostatně hospodařících MO na jednotlivé sdružené revíry *** 29 Pro členy samostatně hospodařících MO na jednotlivé sdružené revíry ***
90 Dodatková na hlavní tok Vltavy a Labe ****
50,- Kč
X    

**

Dle schválené kalkulace MO

**

Dle schválené kalkulace MO

***

V plné ceně odpovídající územní povolence

***

V plné ceně odpovídající územní povolence

****

pouze k povolence vydané MO    

Mimopstruhové povolenky - celosvazové Pstruhové povolenky - celosvazové
Číslo povolenky Název povolenky Cena Kč   Číslo povolenky Název povolenky Cena Kč
30 Celoroční - dospělí 2100 40 Celoroční - dospělí 2150
31 Mládež 16-18, studenti, ZTP 1400 41 Mládež 16-18, studenti, ZTP 1450
35 Děti do 15 let 700 45 Děti do 15 let 750

Mimopstruhové povolenky - celorepublikové Pstruhové povolenky - celorepublikové
Číslo povolenky Název povolenky Cena Kč   Číslo povolenky Název povolenky Cena Kč
70 Celoroční - dospělí 3150 80 Celoroční - dospělí 3250

Ceny příspěvkových známek pro rok 2017
Schválených republikovým sněmem ČSR
Nominální hodnota Příjem MO příjem ÚS a Rady
 Dospělý člen 400 220 180
 Mládež 16-18 let 200 110 90
 Děti do 15 let 100 55 45
 SÚS odvádí ze svého příjmu do rozpočtu republikové rady ČRS.

Zápisné
    Výši zápisného schvaluje na základě návrhu výboru MO ČRS členská schůze vždy pro následující kalendářní rok. Zápisné zahrnuje i náklady na školení zájemců o první rybářský lístek.

Brigády
    Nepeněžní roční příspěvek (brigády) je možno na základě rozhodnutí výboru MO nahradit i finančně. Výši finanční náhrady stanovuje výbor MO a schvaluje členská schůze vždy pro následující kalendářní rok.
   Poplatek za neodpracované brigády - 700,- Kč.
 
   Brigádní povinnost členům zaniká s dovršením šedesátéhopátého roku věku.

Vydávání hostovacích povolenek členům ze samostatně hospodařících MO
 
    Výdej povolenek se řídí Statutem společného rybolovu a hospodaření schváleným konferencí SÚS ČRS dne 25.9.2010 v Nymburce.